1 clubembleem1

 

Lid worden van SV Wierinqermeer

 

  1. Aanmeldingsformulier SV Wieringermeer (verkrijgbaar op de vereniging)

  2. Aanvraag formulier VOG document (verkrijgbaar op de vereniging), zo spoedig mogelijk inleveren bij de (eigen) Gemeente, (duurt ongeveer 2a 3 weken, daarna ophalen bij de Gemeente of thuis per post)

  3. Aanmeldingsformulier inqevuld en voorzien van pasfoto inleveren op de vereniging in de brievenbus in de hal.

  4. Ook het VOG document direct na ontvangst op de vereniging inleveren.

  5. Na betaling contributie is men lid van de vereniging.

  6. Na ontvangst van het Aanmeldingsformulier en het originele VOG document bij de Secretaris (dit wordt verzorgd door de Penningmeester en wordt pas gedaan na ontvangst van het contributieqeldü), wordt door de Secretaris het Lidmaatschap bij de KNSA aangevraagd.

 

Het duurt ongeveer 3 a 4 weken eer de KNSA pas in het bezit van de secretaris is.

 

U bent aspirant-lid tot het met goedgevolg afleggen van de schietproef, u kunt maximaal 6 maanden aspirant-lid zijn.

 

De secretaris zorgt dat de KNSA pas zo spoedig mogelijk op de vereniging of bij het nieuwe lid terecht komt.